Wstecz

Stosunki międzynarodowe:

Studia azjatyckie

Rekrutacja na studia stacjonarne zakończona!

Trwa nabór na studia niestacjonarne – zobacz edycję niestacjonarną.

Specjalność Studia azjatyckie dają studentom unikatową możliwość dogłębnego poznania państw wschodniej półkuli w kontekście biznesowym. Studia pozwolą osobom zainteresowanym państwami azjatyckimi poszerzyć swoją wiedzę oraz przygotować je do pracy wymagającej komunikacji i współpracy z Azjatami, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Program nastawiony jest na umożliwienie zrozumienia społeczeństw azjatyckich i różnic kulturowych, aby zastosowana w praktyce wiedza pozwalała na realistyczną ocenę możliwości współpracy i powodzenia przedsięwzięć.

W programie między innymi:

 • kultura polityczna i organizacyjna oraz historia państw Azji
 • zapoznanie z realiami sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej współczesnego świata i Azji,
 • dogłębne poznanie kultur i otoczenia biznesu poszczególnych państw regionu (Japonia, Chiny, Korea, Indie)
 • cechy azjatyckiego stylu biznesu, podstawowe różnice między biznesem europejskim i azjatyckim, tematy tabu i główne przyczyny niepowodzeń we wspólnych przedsięwzięciach.
 • praktyczne warsztaty komunikacji i różnic międzykulturowych
 • strategie negocjacyjne w kontekście azjatyckim
 • analizy przypadków biznesowych – business case studies

Perspektywy zatrudnienia w miejscach wymagających znajomości państw Azji, takich jak:

 • firmy importowe i eksportowe działające na rynkach azjatyckich
 • azjatyckie firmy obecne w Polsce (Samsung, LG, Bank of China)
 • sektor usług i turystyki, obsługa klientów z państw Azji
 • oddziały administracji publicznej współpracujące z inwestorami z Azji
 • organizacje międzynarodowe i placówki dyplomatyczne

REKRUTACJA ONLINE