Wstecz

Stosunki międzynarodowe:

Studia amerykanistyczne

Rekrutacja na tę specjalność zakończona! Sprawdź inne studia!

Studia amerykanistyczne skierowane są do osób zainteresowanych współczesnymi Stanami Zjednoczonymi oraz Ameryką Łacińską w wymiarze politycznym, międzynarodowym, społecznym i gospodarczym. Regiony te są niezwykle interesujące ze względu na swoją obecną i potencjalną pozycję w świecie, gdyż stwarzają znakomite perspektywy do współpracy i rozwoju. To unikatowy program studiów, w którym nacisk położono na zagadnienia polityczne i gospodarcze, a nie jedynie kulturalne, wyposażające absolwentów w praktyczne umiejętności umożliwiające im odnalezienie się na rynku pracy w dyplomacji i jej otoczeniu eksperckim, biznesie czy dziennikarstwie międzynarodowym.

W programie między innymi:

 • system polityczny Stanów Zjednoczonych oraz państw Ameryki Łacińskiej
 • polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa
 • system gospodarczy półkuli zachodniej
 • relacje państw regionu z graczami zewnętrznymi (Chinami, Rosją, Unią Europejską)
 • polityczna, gospodarcza, militarna i kulturowa pozycja Stanów Zjednoczonych we współczesnym świecie
 • wzajemne relacje między krajami zachodniej hemisfery
 • kultura regionu Ameryki Północnej i Południowej

Ze względu na holistyczny charakter studiów absolwenci znajdą zatrudnienie w różnych zawodach i sektorach, m.in.:

 • biznesie, handlu, gospodarce
 • dyplomacji
 • dziennikarstwie, mediach
 • instytucjach kultury
 • nauce i szkolnictwie
 • administracji państwowej
 • służbie zagranicznej i organizacjach międzynarodowych
 • turystyce