Wstecz

Stosunki międzynarodowe:

Stosunki międzynarodowe

Specjalność ogólna Stosunki międzynarodowe jest skierowana do kandydatów zainteresowanych współczesną polityką międzynarodową i stosunkami między podmiotami występującymi na scenie międzynarodowej. Program kładzie szczególny nacisk na zagadnienia, które są niezbędne dla wyjaśnienia globalnej dynamiki współczesnego świata takie jak globalizacja, bezpieczeństwo, terroryzm, prawa człowieka, europejski system bezpieczeństwa oraz polityka zagraniczna głównych aktorów w przestrzeni międzynarodowej.

Program zakłada interdyscyplinarne podejście do spraw międzynarodowych i zachęca studentów do krytycznego podchodzenia do procesów i koncepcji leżących u podstaw stosunków międzynarodowych.

 

Program specjalności wyposaża studentów m.in. w wiedzę i umiejętności:

 • z zakresu stosunków międzynarodowych, prawa, historii, integracji europejskiej
 • skutecznego wykorzystywania technik komunikacji
 • analizowania sytuacji na arenie międzynarodowej i zdolność wyciągania trafnych wniosków
 • posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej
 • znajomości słownictwa angielskiego z dziedziny stosunków międzynarodowych
 • wykorzystania mediów w stosunkach międzynarodowych i dyplomacji

Perspektywy zatrudnienia:

 • ministerstwa (np. MSZ, MON, MSWiA, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)
 • agencje bezpieczeństwa
 • administracja rządowa i samorządowa
 • instytucje Unii
 • media (prasa, telewizja, Internet, radio)
 • placówki kulturalne i społeczne
 • firmy konsultingowe
 • działy współpracy zagranicznej w instytucjach i przedsiębiorstwach
 • instytucjach publiczne oraz przedsiębiorstwa związane z międzynarodową współpracą gospodarczą;
 • organizacje i instytucje międzynarodowe
 • ośrodki analityczne, badawcze i eksperckie

Wśród wykładowców Stosunków międzynarodowych w Collegium Civitas znajdują się byli i obecni euparlamentarzyści, dzięki czemu studenci Collegium Civitas mają możliwość poznania Unii Europejskiej nie tylko od strony teoretycznej, ale także praktycznej – z ust osób, które biorą czynny udział w życiu UE i kształtowaniu jej przyszłości, oraz wielu byłych ambasadorów, których wiedza i doświadczenie wprowadzą studentów w arkana pracy dyplomatycznej.

REKRUTACJA ONLINE