Wstecz

Socjologia:

Coaching i psychologia społeczna

Coaching i psychologia społeczna to specjalność przeznaczona dla osób, które chcą pracować w takich obszarach jak zarządzanie ludźmi w biznesie, wspieranie samorozwoju i edukacji oraz organizacjach społecznych. W ramach studiów oferujemy program coachingowy opracowany zgodnie z międzynarodowymi standardami International Coach Federation (ICF) – organizacji definiującej obecnie na świecie profil profesjonalnego coacha. Dzięki temu, absolwent naszych studiów będzie posiadał profesjonalne kompetencje coachingowe wymagane obecnie na rynku.

Absolwent, oprócz dyplomu magistra socjologii, otrzyma międzynarodowy certyfikat ukończenia 108 godzin Approved Coach Specific Training Hours, który daje możliwość ubiegania się o indywidualną akredytację Associate Certified Coach (ACC) w International Coach Federation (ICF) otwierającą ścieżkę kariery praktykującego coacha. Program będzie objęty procesem certyfikacji ACSTH w trakcie trwania całych studiów.

W programie coachingowym uczymy kompetencji profesjonalnego coacha w oparciu o skuteczne modele i narzędzia coachingowe, których fundamentem jest etyka i standardy profesjonalnego coacha ICF.

Absolwenci studiów opanują wiedzę i kompetencje z takich obszarów, jak:

 • Standardy pracy i etyka coacha
 • Budowanie relacji w coachingu
 • Komunikacja w coachingu
 • Coaching jako źródło motywacji
 • Coaching jako wsparcie w osiąganiu celów
 • Coaching jako wspieranie w procesie uczenia się
 • Kompetencje profesjonalnego coacha
 • Coaching zespołów
 • Coaching systemowy

Możliwości zatrudnienia:

 • działy Human Resources
 • kadra kierownicza
 • firmy szkoleniowe i doradcze
 • instytucje społeczne i socjalne
 • w roli coacha i trenera wewnętrznego w organizacjach
 • własna działalność