Wstecz

Stosunki Międzynarodowe:

Stosunki międzynarodowe

We współczesnym, zglobalizowanym, świecie ponadnarodowe podmioty komunikują się na wielu poziomach: ekonomicznym, politycznym, prawnym, kulturalnym, a nawet psychologicznym. Stosunki międzynarodowe w Collegium Civitas wyposażają w niezbędne instrumenty analizy i poznania mechanizmów międzynarodowego współdziałania.

Studia na specjalności Stosunki międzynarodowe pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 •     nauk społecznych,
 •     nauk politycznych,
 •     prawa międzynarodowego i gospodarki światowej,
 •     integracji europejskiej,
 •     relacji międzykulturowych,
 •     technik komunikacji i negocjacji.

Studia skierowane są do osób planujących karierę w:

 •     sektorze publicznym, samorządzie i administracji państwowej,
 •     organizacjach pozarządowych,
 •     instytucjach Unii Europejskiej, ONZ, NATO,
 •     działach współpracy międzynarodowej w przedsiębiorstwach,
 •     mediach (prasa, radio, internet).

 

REKRUTACJA ONLINE