Wstecz

Stosunki Międzynarodowe:

Dyplomacja i komunikacja międzynarodowa

Program studiów na specjalności Dyplomacja i komunikacja międzynarodowa umożliwia studentom zdobycie wiedzy pozwalającej zrozumieć związki między dyplomacją a mediami i sprawnie poruszać się w tych dziedzinach. Program studiów ułożono w taki sposób, aby przekazać studentom podstawową wiedzę o stosunkach międzypaństwowych w warunkach ciągle zmieniających się uwarunkowań polityki międzynarodowej. Studia ukierunkowane są przede wszystkim na zaznajomienie studentów z aktualną sytuacją polityczną, ale także z jej podłożem historycznym oraz z relacjami międzypaństwowymi w kontekście stosunków dyplomatycznych i rozwiązywaniem problemów drogą negocjacji czy przy wykorzystaniu mediacyjnej roli struktur międzynarodowych.

W programie między innymi:

 • znajomość historii dyplomacji, prawa międzynarodowego i protokołu dyplomatycznego
 • zdobycie umiejętności analizowania najważniejszych wydarzeń w międzynarodowym życiu politycznym
 • znajomość kluczowych instytucji politycznych
 • gruntowna wiedza na temat rynku medialnego (Internet, telewizja, prasa, radio)
 • techniki negocjacyjne i techniki komunikacji interpersonalnej

Perspektywy zatrudnienia:

 • ministerstwa
 • organizacje międzynarodowe
 • instytucje i agencje UE
 • organizacje pozarządowe
 • ambasady
 • administracja centralna i lokalna
 • media prywatne i publiczne
 • firmy konsultingowe.

Kierownikiem specjalności jest Krzysztof Kasprzyk – dyplomata, były konsul generalny RP w Nowym Jorku.

Kadrę akademicką stanowią również inni eksperci i praktycy z dziedziny dyplomacji.

REKRUTACJA ONLINE