Wstecz

Socjologia:

Marketing, reklama i nowe media

Studia na specjalności Marketing, reklama i nowe media pozwolą zdobyć kompleksową wiedzę z zakresu marketingu jako procesu zarządzania oraz najnowocześniejszych narzędzi szeroko rozumianej promocji, szczególnie reklamy w każdej jej odmianie: prasowej i innych form drukowanych, radiowej oraz telewizyjnej.

Program zbudowany jest tak, że pozwala studentom zapoznać się z głównymi obszarami pracy w branży marketingowej: od obsługi klienta, przed działy kreacji po działy strategii, analizy i planowania. Specjalnościowe przedmioty prowadzone są przez praktyków z branży, dzięki czemu student poznaje specyfikę dziedziny „od kuchni”, ma możliwość doświadczenia zawodowej codzienności i skorzystania z wiedzy eksperta. Część przedmiotów, zwłaszcza tych z obszaru kreacji, czy strategii ma warsztatowych charakter, ucząc studenta stosowania określonych narzędzi w praktyce. Koncepcja programu zakłada celową dystrybucję wiedzy i umiejętności w taki sposób, by odzwierciedlić naturalny w tej branży przepływ informacji oraz realizację projektów od ich początków i koncepcji po. Ma to też tę ogromną zaletę, ze pozwala studentowi zapoznać się z każdym wymiarem pracy w marketingowej branży jednocześnie znajdując w niej właściwe miejsce do własnej pracy. Każdy obszar bowiem: obsługa, kreacja, strategia, analiza wymagają od pracownika innego rodzaju kompetencji, w kontekście których student będzie miał możliwość przetestowania się.

Program specjalności kształtuje niezbędne umiejętności, pozwalające na efektywną pracę w sferze nowoczesnego rynku marketingowego i mediowego. A są to:

 

 • przygotowanie, przeprowadzanie, analiza i opracowanie badań marketingowych
 • analiza danych i pisanie raportów
 • zastosowanie narzędzi promocji – reklamy, PR, eventu, form niestandardowych
 • przeprowadzanie procesu kreatywnego przy pracy nad koncepcją reklamową
 • przygotowanie reklam każdego rodzaju i odpowiedniej ich prezentacji
 • zaplanowanie kampanii marketingowej oraz jej koordynowania
 • analiza strategiczna i opracowanie strategii marki
 • przeprowadzenie właściwego procesu obsługi klienta, inicjowania i podtrzymywania dobrych relacji
 • znajomość rynku mediów
 • przygotowywanie planów marketingowych
 • planowanie mediów
 • komunikacji interpersonalnej dla efektywnej współpracy
 • świadomość etycznych i prawnych ram marketingu i działań reklamowych, autorefleksji w odniesieniu do własnych pomysłów marketingowych
 • świadomość kształtowania zmian społecznych
 • analizowania danych – poprzez operowanie wynikami badań i uczenie się stosowania tych wyników w kampaniach marketingowych
 • kreatywnego myślenia i działania, autoprezentacji

 


Perspektywy zatrudnienia absolwenta specjalności Marketing, reklama, nowe media to:

działy obsługi klienta, działy kreacji, działy planowania i strategii w:

 • agencjach reklamowych
 • domach mediowych
 • agencjach marketingowych
 • agencjach Public Relations
 • agencjach eventowych i ambientowych
 • portalach internetowych
 • działach marketingu, promocji i PR w przedsiębiorstwach oraz instytucjach państwowych
 • mediach (internet, telewizja, prasa, radio)