Wstecz

Stosunki Międzynarodowe:

Stosunki międzynarodowe

We współczesnym, zglobalizowanym, świecie ponadnarodowe podmioty komunikują się na wielu poziomach: ekonomicznym, politycznym, prawnym, kulturalnym, a nawet psychologicznym. Stosunki międzynarodowe w Collegium Civitas wyposażają w niezbędne instrumenty analizy i poznania mechanizmów międzynarodowego współdziałania.

Studia na specjalności Stosunki międzynarodowe pozwolą na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

 • nauk społecznych,
 • nauk politycznych,
 • prawa międzynarodowego i gospodarki światowej,
 • integracji europejskiej,
 • relacji międzykulturowych,
 • technik komunikacji i negocjacji.

Studia skierowane są do osób planujących karierę w:

 • sektorze publicznym, samorządzie i administracji państwowej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach Unii Europejskiej, ONZ, NATO,
 • działach współpracy międzynarodowej w przedsiębiorstwach,
 • mediach (prasa, radio, internet).

 

REKRUTACJA ONLINE