Wstecz

Journalism and New Media:

Transnational Journalism

Admissions closed!

Specjalność Transnational Journalism – specjalność pozwalająca na zdobycie umiejętności bycia korespondentem nadającym relacje z własnego kraju – zwłaszcza w sytuacjach wyjątkowych zdarzeń – jak np. ostatnio rewolucja na Ukrainie do mediów anglojęzycznych na świecie. Warsztaty prowadzone w języku angielskim pozwalają na poznanie nie tylko języka, ale i specyfiki dziennikarstwa anglosaskiego – dzięki czemu publikacje anglojęzyczne są zrozumiałe w większości krajów i zyskują zasięg globalny. Specjalność pozwala na poznanie, zrozumienie i opisywanie głównych idei i problemów współczesnego świata z zakresu nauki, kultury, sportu, przemian i różnic cywilizacyjnych. Studia uwzględniają wpływ nowych technologii zarówno na rozwój współczesnego rynku medialnego, jak i na różne aspekty życia społecznego. Kierunek wyposaży absolwentów w praktyczne umiejętności warsztatu dziennikarskiego dostarczając zarazem szerokiej wiedzy o współczesnym świecie, w którym nowe technologie informacyjne i komunikacyjne odgrywają zasadniczą rolę.

Specjalność pozwoli na zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności takich, jak:

 • poznanie, zrozumienie i umiejętność opisywania głównych idei i problemów współczesnego świata
 • tworzenie mediów dla międzynarodowych odbiorców korzystających z j. angielskiego
 • nadawanie relacji z własnego kraju za granicę
 • redagowanie artykułów
 • przygotowywanie reportaży
 • przeprowadzanie i redagowania wywiadów
 • znajomość narzędzi nowoczesnych technologii informacyjno-
 • komunikacyjnych z uwzględnieniem mediów społecznościowych

Perspektywy zatrudnienia:

 • tworzenie samodzielnego wysokiej jakości kontentu oferowanego w Internecie w postaci blogu, videoblogu, materiału filmowego np. na You Tube
 • media publiczne i prywatne
 • redakcje prasowe, radiowe, telewizyjne
 • redakcje internetowe:
 • instytucje kulturalne i artystyczne
 • działy kontaktów z mediami, biura prasowe, itp.

REKRUTACJA ONLINE